Ochrana osobních údajů

Správcem osobních dat poskytnutých prostřednictvím internetového obchodu MICOS eshop (dále jen “internetový obchod”) je společnost MICOS spol. s r.o. se sídlem Vápenice 2970/17, 79601 Prostějov, IČ: 00533394 (dále jen “provozovatel”).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Provozovatel zpracovává takové osobní údaje, které mu prostřednictvím internetového obchodu sdělíte v průběhu svého nákupu. Údaje, které provozovateli návštěvníci předávají jsou získané skrze objednávkový formulář.

Uživatelský účet

Aby zákazník mohl využívat výhody uživatelského účtu, je potřeba se nejdříve registrovat pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Provozovatel tím získává informace do databáze ve které se schraňují informace jako osobní údaje, doručovací a fakturační adresy, nastavení, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, oblíbené, sledované produkty, hodnocení produktů, vyplněnou zpětnou vazbu z dotazníků a další podobná data.

Poskytování údajů třetích osob

Poskytne-li zákazník provozovateli údaje o třetí osobě je jeho povinností tuto osobu o tom informovat a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. Jedná se například o situace, kdy zákazník objednává zboží či služby a jako kontakt pro doručení uvede třetí osobu. Je tak povinností zákazníka informovat a zajistit si její souhlas s těmi podmínkami pro ochranu osobních údajů a tento souhlas kdykoli doložit do 48 hodin po vyžádání provozovatelem.

Automaticky zpracovávané osobní údaje

V průběhu vaší návštěvy internetového obchodu může Provozovatel shromažďovat informace jako například nastavení prohlížeče), které mu pomáhají určit jaký jazyk preferujete, navštívené stránky včetně data a času návštěvy, na jaké odkazy klikáte, díky kterým vám může upravit zobrazovaný obsah, tak, aby byl pro vás zajímavější.

Zákaznická linka

Pokud zákazník zavolá na jakékoliv telefonní číslo provozovatele uvedené na stránkách internetového obchodu může být jeho hovor monitorován z důvodů zlepšení zákaznické podpory či monitorování požadavků. Pokud se hovor nahrává, zákazník je na začátku hovoru na tuto skutečnost automaticky upozorněn.

Pravidla užívání souborů cookies

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:

· Google (informace o cookies)

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek


Účel zpracování osobních údajů

    1. Nákup zboží

    Osobní data a další informace o zákazníkovi jsou sbírána především za účelem splnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené uskutečněním nákupu v internetovém obchodě provozovatele. Tyto data mohou být k účelu splnění těchto povinností předány třetím stranám, přede vším přepravním společnostem, pro uskutečnění fyzického dodání zboží, v případě, že bylo zákazníkem zvoleno dodání přepravcem.

    2. Zákaznická péče

    Osobní data a jiné informace mohou být sbírány za účelem poskytování zákaznické péče a podpory.

    3. Marketing

    Veškerá obchodní sdělení jsou zasílána pouze se souhlasem zákazníka uskutečněným během nákupu nebo registrace. Souhlas je kdykoliv odvolatelný pomocí odkazu v zasílaném obchodním sdělení nebo telefonicky pomocí telefonního kontaktu uvedeného provozovatelem.


Zákonná nařízení

Některé údaje zákazníků je Provozovatel povinen evidovat ze zákona, a to především údaje spojené s kupními smlouvami pro účely případných kontrol orgány veřejné moci či pro další oprávněné důvody.

Právní podklady pro zpracování osobních dat

Všechny údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením čl. 6 odst. 1 EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("Zákonnost zpracování").

Předávání osobních údajů třetím stranám

V některých případech Provozovatel předává osobní údaje zákazníka třetí straně, které je povinna dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů zákazníka. Jde o tyto případy:

Doručení zboží, smluvní výdejní místa – v zájmu plnění kupní smlouvy je dopravci předáno jméno, příjmení, adresa, a kontaktní informace zákazníka či osoby stanovené jako kontaktní osoba. V případě prodeje na dobírku či platby při převzetí ve výdejním místě je poskytnuta i informace o celkové částce nákupu. Dopravci a smluvní výdejní místa využijí tyto údaje pouze k doručení zásilky a mají povinnost tyto údaje bezprostředně po doručení zásilky smazat. Smluvní výdejní místo může požadovat ověření pomocí dokladu totožnosti.

Servis a reklamace – Nezbytné osobní údaje mohou být předány dodavatelům zboží nebo služeb nebo servisnímu centru při vyžádané reklamaci zboží.

Zákaznická podpora – Data poskytnutá zákazníkem jsou uchovávána i pro poskytování zákaznické podpory.

Doba uchování osobních údajů

Povinné osobní údaje, které Provozovatel uchovává z důvodu zákonných nařízení, se uchovávají minimálně po dobu určenou zákonem. Těmito údaji mohou být například údaje na daňových dokladech, které se uchovávají nejméně po dobu 10 let, případně kontaktní údaje uchovávány minimálně po dobu trvání záruky.

Další sbírané údaje mohou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu a jsou odstraněny po uplynutí 24 měsíců od poslední aktivity zákazníka po předchozím upozornění. O vymazání těchto údajů je možné kdykoli požádat prostřednictvím e-mailové adresy objshop@micos.cz

anebo na tel. čísle +420 602 745 111.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje a nasbíraná data jsou primárně ukládána na serverech poskytovatele internetového obchodu MINITY s.r.o., jsou přiměřeně zabezpečena a přístup k těmto datům monitorován. Pro komunikaci mezi Zákazníkem a internetovým obchodem je použit šifrovaný přenos dat.


Práva zákazníka

    1. Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

    Každý zákazník má možnost požádat o seznam zpracovávaných osobních údajů pomocí adresy objshop@micos.cz. Po důkladném ověření totožnosti bude tento seznam poskytnut.

    2. Právo na opravu osobních údajů

    Každý zákazník má možnost požádat o změnu ve zpracovávaných osobních údajích opět pomocí adresy objshop@micos.cz. Po důkladném ověření totožnosti bude změna provedena.

    3. Právo na výmaz osobních údajů

    Každý zákazník má možnost požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů pomocí adresy objshop@micos.cz. Po důkladném ověření totožnosti bude výmaz proveden. Toto právo se vztahuje pouze na údaje které Provozovatel není povinen uchovávat dle zákona.

    4. Právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů

    Každý zákazník má možnost podat námitku proti zpracovávaným údajům pomocí adresy objshop@micos.cz

    5. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

    Každý zákazník má možnost podat námitku proti zpracovávaným údajům pomocí adresy objshop@micos.cz, či přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 17.3.2021